XAFS annual meeting

The Japanese XAFS Society organize annual meeting, theming theory, analysis, experimental techniques, fundamental study and application of X-ray Absorption Fine Structure (XAFS) and related phenomena.

Previous meetings

23rd annual meeting

22nd annual meeting

VenueKyoto University
Date2019-09-02 (Mon) – 2019-09-04 (Wed)
Attendee131
Oral presentation34
Poster presentation35
Held byThe Japanese XAFS Society
Supported/Sponsered byCSJ, JSSRR, JVSS, JSAC, CatSJ, The Discussion Group of X-ray Analysis, The Japan Society for Analytical Chemistry, JSAP, ECSJ, JIM, JPS, PF-UA, SPRUC, SAGA-LS, Aichi SR
Tsuji Electronics Co., Ltd.TechnoAPKohzu Precision Co., Ltd.EMF Japan Co.,Ltd.EC Frontier Co., Ltd.Hohsen Co.Anton Paar JapanNiki Glass Co., Ltd.MicrotracBEL Corp.Mirion Technologies
Co-sponsered byKyoto Convention Bureau
Local committeeChair: Hisao Yoshida (Kyoto University)
Hiroyuki Asakura, Yoshiharu Uchimoto, Tomoki Uchiyama, Hikaru Takaya, Tsunehiro Tanaka, Akira Yamamoto, Kentaro Yamamoto (Kyoto University)
Program committeeHisao Yoshida (Chair, KyotoU), Kiyotaka Asakura (HokkaidoU), Hitoshi Abe (KEK), Yasuhiro Inada (RitsumeikanU), Tomoya Uruga (JASRI/SPring-8), Jun Kawai (KyotoU), Masao Kimura(KEK), Tetsuya Shishido (TMU), Yoshio Takahashi (UTokyo), Tsunehiro Tanaka (KyotoU), Hajime Tanida (JAEA), Masao Tabuchi (NagoyaU), Teruyasu Mizoguchi (UTokyo), Takafumi Miyanaga (HirosakiU), Shinya Yagi (NagoyaU), Takashi Yamamoto (TokushimaU), Toshihiko Yokoyama (IMS), Tomoko Yoshida (OsakaCityU)
Invited lectureHidekazu Ikeno (Osaka Prefecture University)
Nobuhiro Kosugi (KEK)
Masaki Takata (Tohoku University)
Junji Iihara (Sumitomo Electric)
Student Encouragement AwardeeMr. Shun Asano (Tohoku University)
Ms. Fukiko Ohta (University of Toyama)
Mr. Haruka Yoshino (Kyushu University)

21st annual meeting

VenueHokkaido University
Date2018-9-3 (Thu) – 2018-9-5 (Sat)
Attendee121
Oral presentation37
Poster presentation51
Held byThe Japanese XAFS Society
Supported\Sponsored by
Co-sponsored
Local committee
Program committee
Invited lectureToshiaki Ohta (Ritsumeikan University)
Yoshinori Nishino (Hokkaido University)
Makoto Tokunaga (Kyushu University)
Ken-ichi Shimizu (Hokkaido University)
Student Encouragement AwardeeMr. Makoto Hirose (Osaka University)
Mr. Yusuke Okada (University of Tokyo)
Mr. Shun Iwasaki (Hiroshima University)

20th annual meeting

VenueJibasan building (Himeji, Hyogo)
Date2017-08-04 – 2017-08-06
Attendee150
Oral presentation30
Poster presentation38
Held byThe Japanese XAFS Society
Supported/Sponsored byJSSRR, JVSS, CatSJ, CSJ, JSAC, X-ray Division, JSAC, JPS, CRSJ, JSAP, JIM, ECSJ
Tsuji Electronics Co., Ltd.,TechnoAP,Kohzu Precision Co., Ltd.,EMF Japan Co.,Ltd.,EC Frontier Co., Ltd.,Hohsen Co.,Anton Paar Japan,Niki Glass Co., Ltd.,MicrotracBEL Corp.,Mirion Technologies
OURSTEX, TechnoPort, Seiko EG&E, Globebox Japan, PI Japan, Tsuji Electronics, Ayumi Industrial, Toyama, NTT Advance Technology, Daikin, Clear Pulse, Nissan Arc, UNICO, Kodansha Scientific
Co-sponsored byHimeji City, Himeji Convention Bureau
Local committeeTomoya Uruga, Hironobu Ohfuchi, Kazuo Kato, Naomi Kawamura, Motohiro Suzuki, Oki Sekizawa, Kazuki Tsuruta, Kiyofumi Nitta, Tetsuo Homma, Masaichiro Mizumaki, Tsuyoshi Watanabe (JASRI)
Program committeeMotohiro Suzuki (Chair, JASRI), Kiyotaka Asakura (HokkaidoU), Hitoshi Abe (KEK), Naoki Ishimatsu (HiroshimaU), Yasuhiro Inada (RitsumeikanU), Tomoya Uruga (JASRI), Hidekazu Kobayashi (SAGA-KS), Kohzo Shinoda( TohokuU), Hajime Tanida (Nissan Arc), Masao Tabuchi (NagoyaU), Yusuke Tamenori (JASRI), Teruyasu Mizoguchi (UTokyo), Yasuji Muramatsu (HyogoPrefU), Takashi Yamamoto (TokushimaU), Toshihiko Yokoyama (IMS)
Invited LectureYukio Takahashi (Osaka University)
Ichiro Akai (Kumamoto University)
Kiyotaka Asakura (Hokkaido University)
Naomi Kawamura (JASRI)
Student Encouragement AwardeeMr. Kazuki Chiba (Tohoku University)
Mr. Yuji Mahara (Nagoya University)
Mr. Yusaku Yamamoto (Ritsumeikan University)

19th annual meeting

VenueNoyori Conference Hall, Nagoya Univesity
Date2016-09-03 – 2016-09-05
Attendee159
Oral presentation35
Poster presentation46
Held byThe Japanese XAFS Society
Co-organized bySynchrotron Research Center, Nagoya University; Aichi Synchrotron Center
Supported byCatSJ, JPI, JACG, JSSRR, X-ray division, JSAC, CSJ, SSSJ, JSAC, JSAP, ECSJ, JIM, JPS, CrSJ
Sponsored byTsuji Electronics Co., Ltd.,TechnoAP,Kohzu Precision Co., Ltd.,EMF Japan Co.,Ltd,Hohsen Co.,Anton Paar Japan,Niki Glass Co., Ltd.,MicrotracBEL Corp.,Mirion Technologies
Rigaku, Niki glass, Alphasystem, Fujikin
Local committeeMasao Tabuchi (Chair, NagoyaU), Hiroyuki Asakura (KyotoU), Junya Ohyama, Satoshi Ogawa, Satsuma Atsuhi, Shushi Suzuki, Kazuo Soda, Keishi Takashma, Shinya Yagi, Nobuhisa Watanabe (NagoyaU)
Program committeeMotohiro Suzuki (Chair, JASRI), Kiyotaka Asakura (HokkaidoU), Hitoshi Abe (KEK), Yasuhiro Inada (RitsumeikanU), Tomoya Uruga (JASRI), Toshihiro Okajima (SAGA-LS), Masao Kimura (KEK), Hiroshi Kondo (KeioU), Tetsuya Shishido (TMU), Kazuo Soda (NagoyaU), Shinjiro Hayakawa (HiroshimaU), Takafumi Miyanaga (HirosakiU), Shinya Yagi (NagoyaU), Takashi Yamamoto (TokushimaU), Toshihiko Yokoyama (IMS), Hisao Yoshida (KyotoU)
Invited lectureHiroshi Amesawa (Tohoku University)
Kunio Awaga (Nagoya University)
Hiromichi Kishimoto (Sumitomo Rubber Industries)
Hikaru Takaya (Kyoto University)
Takato Mitsudome (Osaka University)
Requested lectureSaki Sonoda (Kyoto Institude of Technology)
Student Encourangement AwardeeMr. Takuro Sasaki (Chiba University)
Mr. Toshiki Watanabe (Ritsumeikan University)

第18回XAFS討論会

VenueKobayashi Hall, KEK
Date2015-07-29 – 2015-07-31
Attendee151
Oral presentation44
Poster presentation41
Held byThe Japanese XAFS Society
Co-organized byKEK-IMSS
Supported byCatSJ, JPI, JACG, JSSRR, X-ray division, JSAC, CSJ, SSSJ, JSAC, JSAP, ECSJ, JIM, JPS, CrSJ, SSJ, JSM, PF-UA, SPRUC
Sponsored byAgilent Technologies, RDEC, Kitano Presicion, Kitahara Shokai, Canberra Japan, Clear Pulse, Globebox Japan, Kohzu Precision, Toyama, Seiko EG&G, Tsuji Electronics, Techno AP, Tomoe Shokai, Niki glass, Yatoro Electronics, LEMO Japan
Local committeeMasao Kimura (Chair, KEK), Hitoshi Abe, Kenta Amemiya, Hiroaki Nitani, Yasuo Takeichi, Yasuhiro Niwa, Ken-ichi Kimijima (KEK), Kyoto Bando (AIST)
Program committeeMasao Kimura, (KEK), Hitoshi Abe (KEK), Kenta Amemiya (KEK), Tomoya Uruga (JASRI), Yasuhiro Inada (RitsumeikanU) Toshihiro Okajima (SAGA-LS) Masao Tabuchi (NagoyaU), Shinjiro Hayakawa (HiroshimaU), Toshihiko Yokoyama (IMS), Takashi Yamamoto (TokushimaU), Yoshio Takahanshi (UTokyo)
Invited lectureToshinori Suzuki (Kyoto University)
Yoshihisa Harada (University of Tokyo)
Hiroshi Moritomo (University of Tsukuba)
Requested lectureShunsuke Nozawa (KEK)
Oki Sekizawa (University of Electro-communications)
Student Encouragement AwardeeMr. Nobuyuki Tatemizo (Kyoto Insititude of Techonology)
Mr. Tetsu Yoko (University of Tokyo)
Mr. Shohei Yamashita (Ritsumeikan University)

第17回XAFS討論会

VenueTokushima University
Date2014-09-01 – 2014-09-03
Attendee130
Oral presentation48
Poster presentation35
Held byThe Japanese XAFS Society
Co-organized byTokushima Kagaku Kogaku Konwakai
Supported byCatSJ, JPI, JACG, JSSRR, X-ray division, JSAC, CSJ, SSSJ, JSAC, JSAP, ECSJ, JIM, JPS, CrSJ, SSJ, JSM, PF-UA, SPRUC
Sponsored byCanberra Japan, Kohzu Precision Co., Ltd.,Daiichi Kikai,Tsuji Electronics Co., Ltd., TechnoX, Toyama, Niki Glass. Nisshin Kikai, Tokushima Kanko Kyokai, Tokushima University
Local commiteeTakashi Yamamato (Chair, TokushimaU), Tomoya Konishi (National Insititute of Technology, Anan College), Takeshi Kubota (ShimaneU), Keizo Nakagawa (TokushimaU), Keiichiro Murai (TokushimaU), Yuhei Yamamoto (TokushimaU)
プログラム委員会Kiyotaka Asakura, Hitoshi Abe, Yasuhiro Inada, Motohiro Uo, Tomoya Uruga, Toshiaki Ohta, Toshihiro Okajima, Masao Kimura, Tsunehiro Tanaka, Hajime Tanida, Masao Tabuchi, Masaharu Nomura, Shinjiro Hayakawa, Takashi Fujikawa, Teruyasu Mizoguchi, Takafumi Miyanaga, Takashi Yamamoto, Toshihiko Yokoyama, Hisao Yoshida
Invited lectureShinji Kohara (JASRI)
Kouichi Tsuji (Osaka City University)
Yasufumi Fujiwara (Osaka University)
Requested lectureShigeru Sugiyama (Tokushima University)
Student encourage awardeeMr. Tomoki Uchiyama (Kyushu University)
Mr. Hiroto Sakuma (Chiba University)
Ms. Tomoko Sugiyama (Jichi Medical University)

16th annual meeting

VenueUniversity of Tokyo
Date2013-09-05 – 2013-09-07
Attendee133
Oral35
Poster32
Held byThe Japanese XAFS Society
Co-held byResearch Center for Spectrochemistry, University of Tokyo
Supported byCatSJ, JSSRR, CSJ, SSSJ, JSAC, JSAP, JPS, CrSJ, JSM, CeramSJ
Sponsored byTsuji Electronics. Clear Pulse,, Kohzu Precision, Canberra Japan, Kohzu Precision, Canberra Japan, Niki Glass, RDEC, Rigaku, Shinku Kohgaku, VG Sienta
Local committeeMotohiro Uo (Chair, Tokyo Medical and Dental University), Jun Okabayashi (Secretary, University of Tokyo), Takahiro Wada (Tokyo Medical and Dental University), Teruyasu Mizoguchi (UTokyo), Seiji Yamazoe (UTokyo)
Program committeeKiyotaka Asakura (HokkaidoU), Hitoshi Abe (KEK), Yasuhiro Inada (RitsumeikanU), Tomoya Uruga (JASRI),Toshiaki Ohta (RitsumeikanU). Masao Kimura (Shin-nittesu), Mizuki Tada (IMS), Hajime Tanida (KyotoU), Masao Tabuchi (NagoyaU), Takashi Fujikawa (ChibaU), Masanari Nagasaka (IMS), Chia Numako (ChibaU), Masaharu Nomura (KEK), Takafumi Miyanaga (HirosakiU), Toshihiko Yokoyama (IMS, Chair), Iwao Watanabe (RitsumeikanU), Toshihiro Okajima (SAGA-LS)
Invited lectureYoshikazu Takeda (Aichi SR)
Tetsuya Shishido (Tokyo Metropolitan Univ)
Atsunobu Masuno (Univ Tokyo)
Masao Kimura (Shinnittetsusumikin)
Elizabeta Holub-Krappe (Helmholtz zentrum Berlin)
Student AwardMr. Kei Takahashi (Chiba Univ)
Ms. Chie Tsukada (Nagoya Univ)